Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή

patmiada

Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή

Η Εκκλησιαστική Σχολή Πατμιάδα είναι μια από τις πρώτες θρησκευτικές σχολές στην Ελλάδα αλλά και από τα πρώτα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1713 από τον κληρικό Μακάριο Καλογερά και στεγάστηκε αρχικά στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης.

Ο Μακάριος, ο οποίος είχε στενή σχέση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, ήταν ο πρώτος διευθυντής της Σχολής μέχρι το θάνατό του το 1737.

Το σχολείο αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες όχι μόνο κατά την Τουρκοκρατία, αλλά και στις αρχές του περασμένου αιώνα και για κάποιο διάστημα μεταφέρθηκε στη Σάμο. Σήμερα, αν και τα οικονομικά προβλήματα είναι τεράστια, η Σχολή συνεχίζει να λειτουργεί κοντά στον τόπο της Αποκάλυψης.